Mlinovi na Muri i Dravi

 

 

U prvoj polovici 17. stoljeća na rijekama Muri i Dravi odvijao se gusti promet, a rijeke su mnogim žiteljima Međimurja bile izvor prihoda za opstanak. Osim lađara, splavara, ribara, ispirača zlata, rijeke su bile pogodne za razvoj mlinarstva. Mlinovi su imali vlasnike i suvlasnike, a mlinom je upravljao mlinar majstor s jednim pomoćnikom ili više njih. Tok rijeke okretao je mlinsko kolo, a mljeo se kukuruz, raž i pšenica. Mlin je mogao biti potpuno na rijeci ili na obali rijeke. U mlinu na obali rijeke poneki mlinari imali su i svoje prebivalište.

 

Mlinari su mljevenje naplaćivali u naravi do deset posto od mljevenog brašna i to se zvalo ušur. Mlinsko kamenje okretalo se danonoćno dok je bilo žitarica za mljevenje. Pred zimu, zbog opasnosti od ledenih santi u nabujaloj vodi rijeke, dijelovi mlina u vodi rastavljali su se i sklanjali na suho.